Privattandläkare med inriktning på protetik och estetisk tandvård
 
 

Dr. Åke Parmlid

Privattandläkare med inriktning på protetik och estetisk tandvård.

Jag är medlem i:

Kurser:
Jag har hållit en mängd nationella och internationella kurser för tandläkare och tandtekniker samt praktisk-kliniska kurser i min praktik. Dessutom har, genom Astra Sverige och Whaledent USA , 4 st professionella instruktionsfilmer producerats med internationell spridning.

AAED bildades 1975 och har medlemmar från hela världen.
Samtliga medlemmar tillhör eliten inom sina specialområden.
AAED har en ledande roll i branschen vad gäller den vetenskapliga och konstnärliga utvecklingen av estetisk tandvård i världen.


Åke föreläser i Moskva