Behandlingar

- Frakturerade hörn - Porslinsinlägg
- Skalfasader - Porslinsfasader
- Skalfasader kontra Blekning
- Blekning
- Fullkronor
- Broar
- Implantat
- Sinuslift med bentillväxt

 

 

 
 
Frakturerande hörn och skär på framtänder.

Genom bonding av porslinsinlägg erhåller man en stark och estetisk permanent ersättning.Tandskada av incisala skäret. Minimal skonsam preparation är gjord.

 Porslins
inlägg av incisala skäret cementerat med genomskinligt resincement. Härigenom "försvinner" gränsen på tanden och det transluscenta porslinsinlägget

     
     Före
Behandlingen
Tandskada på framtandPorslinsfasadEfter
Behandlingen
Avslaget hörn på framtand, ersatt utan preparation med skalfasad

     
 
 
 

Skalfasader, Porslinsfasader

Genom bonding och cementering av keramiska skalfasader kan tandställning och utseendet avsevärt förändras. Form och färg på tänderna göres efter patientens önskemål.

 

Patient AFöre
Behandlingen
Missfärgade och gulaktiga plastfyllningar på framtänderna

 Samma glade patient
Efter Behandlingen med skalfasader

 
 

Patient B

Förlängning av framtänderFöre behandling
Nedslitna skär av framtänder genom tandgnissling.

 

 Före behandling. Framtänderna i överkäken
syns knappast vid tal.Under behandling.
Tänderna har förlängts provisoriskt med komposit så att patienten kan bedöma längd och utseende, innan de permanenta skalfasaderna görs.
 

Patienten färdigbehandlad med förlängda framtänder. Tänderna syns nu vid tal och ger ett härligt leende.
 
 

Patient C

Omvänd plogformFöre behandling
Framtänderna är snedställda och trångställda.

 Efter behandling
Skalfasader och skalkronor i porslin. Tandbågen har vidgas något och framtänderna är nu jämna.


 
 Efter behandling med porslins fasader och
porslinskronor i både överkäken och underkäken.

 
 

Patient DFöre
Behandlingen
En framtand står för långt ut och en för långt innåt

 Efter
Behandlingen
Efter behandling med porslinsskal har tandbågen jämnats till

 Efter
Behandlingen med porslinsfacader.
Ljusbrytningen i de intensivt fluoriserande och opaliserande porslinsmassorna gör att porslinskronorna harmonierar med de egna tänderna i olika ljusförhållanden. Patienten har nu ett vackrare och mer naturligt utseende.

 
 

Patient EFöre
Behandlingen
Ett s k inverterat bett med trångställning. Ena framtanden (till vänster) står innanför tandbågen och har dessutom avvikande färg. Kindtänderna till höger står innanför bågen och syns ej vid leende.
Åtgärd : måste byggas ut

 Efter
Behandlingen
Patienten har efter behandling fått ett normalbett med önskad färg och smile. Ingen tandreglering har behövts och hela behandlingen har utförts under en vecka.

 Före
Behandlingen
Framtanden (till vänster) står innanför tandbågen. Framsidan på kindtänderna på höger sida är missfärgade p g a guldinläggen som skiner igenom.

 Efter
Behandlingen
Tandbågen har breddats
och gjorts jämn med hjälp av skalfasader.

 

Patient F

Skalfasader – ett alternativ till tandreglering
Snabb och skonsam behandling av sneda framtänder. Behandlingen kräver endast 2 besök och kan oftast göras utan bedövning. Detta är ett mycket bra alternativ till tandreglering som oftast tar flera månader eller till och med år.

Macintosh HD:Users:Calle:Desktop:front.jpg
Före Behandling
Sneda framtänder

 

Macintosh HD:Users:Calle:Desktop:right.jpg
Före Behandling

 

Macintosh HD:Users:Calle:Desktop:left.jpg
Före Behandling

 

Macintosh HD:Users:Calle:Desktop:provisorium.jpg

Under Behandling
Provisoriska tänder av plast efter första besöket. Utformade efter patientens önskemål.

 

Macintosh HD:Users:Calle:Desktop:final.jpg
Efter Behandling
Andra och sista besöket. Tänderna har nu porslinsfasader och är relativt jämna. De har nu fått den färgnyans och glans som patienten önskat.

 
 
 
 

Skalfasader kontra blekning

Skalfasader, ger möjlighet att uppnå riktigt ljusa (vita) tänder.

 Det ljusaste färgprovet A1 visar tydligt skillnad i ljushet mot de nya ljusa porslinsfasadernaHela överkäken gjord med extremt ljusa skalfasaderEtt försiktigt leende
Inramning av läpparna dämpar ljusheten på porslinet och gör att tänderna ser naturliga ut.

 
 

Blekning

Hemblekning ger utmärkt resultat och görs med en individuellt utformad skena och med ett medel som patienten själv använder. Alla får klart ljusare tänder, men effekten kan variera något. För att uppnå ett bra resultat rekommenderar jag att blekningen görs 4-6 gånger, ca 1 timma varje gång.

 Relativt gula tänder före behandlingen.

 


Hemblekning av överkäken där tänderna blivit ljusare, till skillnad från underkäken som inte behandlats.
 
 
 
 

Fullkronor - Porslin

Porslinskronor ger många fördelar så som bättre estetik samt att vi gör en mera skonsam preparation (spar tandsubstans). Preparationsgränsen läggs supragingivalt (går ej ner i tandköttsfickan) och därigenom påverkar vi inte tandköttet negativt med våra porslinsarbeten.

 Patienten har porslinskronor i fronten med supragingival preparationsgräns. Vid cementering av dessa porslinskronor får vi en osynlig övergång till underliggande tandsubstans.

 Fullkronor. 4st helt i porslin och 1st med metallbundet porslin
där gränsen mot tandköttet är gjort helt i porslin för bättre estetik.

 
 

Fullkronor - Metallbundet porslin

De opaka metallbundna kronorna (porslin bränt på guld) mörkfärgar rötterna som ger en stor kontrast vid gränsen till tandköttet.

 2 gamla metallbundna kronor. Patienten saknar sin lilla högra framtand. Två rotfyllda tänder med kronor som har avvikande färg och mörka kanter som dessutom blåfärgar tandköttet

 Efter
Behandlingen
Patienten har behandlats med 2 porslinsfasader och de 2 rotfyllda tänderna har ersatts med Sun-Risekronor (metallbundet porslin) med skulderporslin för att dölja mörkfärgning av guldet och få ett friskt tandkött.

 
 
 
 

Broar

Vid större brokonstruktioner används metallbundna kronor som brostöd, och då använder vi skulderporslin den sista millimetern för att minimera missfärgningar och skuggeffekter.

Mindre broar kan nu göras helt i det nya starka porslinet. 

 Bro med skulderporslin.12-ledsbro i metallbundet porslinPatient med hel ÖK-bro strax efter cementering. Bedövningen har ännu inte släppt varför läppen är något sned.
 
 
 
 

Implantat

Hel käke med implantat

Idag kan dessa broar göras med "direct loading", d.v.s. att patienten kan belasta sina tänder och få sina tänder inom några dagar efter installationen av implantaten.

     10 Implantat installerade.Implantat-bro (sedd underifrån)Hela överkäksbron cementerad på implantaten.
     
     
 
 
Entandsimplantat

Vid förlust av en tand kan implantat vara ett utmärkt alternativ till konventionell bro. Är benkvaliteten god kan man belasta implantatet direkt och patienten får en tand samma dag.Patienten saknar sin högra framtand. Ett tandimplantat har opererats in under lokalbedövning.Röntgenbilden visar det färdiga arbetet, dvs tandimplantatet + porslinstanden.Samma patient efter att proslinskronan är cementerad på implantatet.

     
     
 
 
Implantat i kombination med egna tänder

 


     
2 implantat har installerats. Patienten saknar molarstöd på sin vänstra sida, och avståndet från visdomstanden till hörntanden på andra sidan är för långt för konventionell bro.   De bägge metallbundna sidobroarna är cementerade. Brostöden är här en blandning av egna tänder och implantat.
     
     

 


     
Röntgen på patientens vänstra sida och bron på plats, med implantat som ändstöd.   Röntgen på patientens högra sida och bron på plats, med implantat som mittstöd.
     
   
 
 

Sinuslift med bentillväxt

Piezo-teknik ger ny dimension för implantatkirurgi. Genom kontrollerad ultraljudsvibrationer görs precisionskirurgi i käkbenet och sinusslemhinnan lyfts upp utan skada.

Sinuslift med bentillväxt skapar möjlighet att installera implantat i överkäkens molarområde, även vid stor resorption av käkbenet. Detta innebär att nytt ben växer in i sinus som vi sedan kan installera implantat i.

 
Patient A
   

Patienten före behandlingen där gamla ÖK-bron är lös. Inflammation i flera rötter och stor benresorbtion i ÖK. Bennivån mellan kristan och sinus botten är bara några få mm. Benhöjden är för liten för att direkt fästa implantat i. 5 implantat är installerade i överkäkens molarområde efter sinuslift med bentillväxt och inläkning av ben runt implantaten i sinus. (Patienten går under behandling och har för tillfället provisoriska broar.)
   


Patienten färdigbehandlad och ÖK-implantaten 11-13 mm
är nu helt förankrade i det nybildade käkbenet.
I UK har patienten fått implantat i molarområdet
med cementerade sidobroar.
 

Patient B

Sinuslift


 
Patienten före behandling.
Panorama röntgen inför sinuslift som visar tandlossning
och grav benresorbtion, speciellt i kindtands området.
Tänderna är något rörliga.
   
      
Röntgen på patentens vänstra sida.
Sinuslift med bentillväxt runt två Astra implantat i sinus. De metallbundna porslinskronorna som gjordes på Astra implantaten är hoplödda. De små  premolarena har preparerats för  porslinskronor.  Den något vidgade mörka spalten runt premolarenas rötter indikerar att  tänderna är rörliga och behöver bindas samman med hjälp av porslinskronorna.
Röntgen på patentens högra sida.
Samma behandling som på vänstra sidan. Porslinskronorna har just cementerats samman i ett stycke för bättre stabilitet.
   
      
Röntgen på patientens vänstra sida.
Röntgen visar benresorbtion som nått ända in till kindtändernas greningsställe. Behandling med hygienist samt noggrann skötsel från patientens sida är tillräckligt i nuvarande läge.
Röntgen på patientens högra sida.
Den främre roten på bakre kindtanden har tagit bort. Den rot som blev kvar har rotfyllts och används som stöd i en 4-leds bro. Ett Astra implantat har installerats för att ge tillräcklig styrka för bron.
   
      
Under behandling av överkäken.
Fyra Astra implantat med inskruvade titanpelare.  Premolarerna är preparerade för porslinskronor.
Efter behandling av överkäken.
Porslinskronorna är cementerade och hopsatta två och två på varje sida.
   
      
Efter behandling.
Patentens vänstra sida (spegelbild). Kindtandssidan återställd i båda käkarna med hjälp av Astra implantat och porslinskronor
Efter behandling.
Patentens högra sida (spegelvänd). Överkäken har behandlats med porslins kronor. Underkäkens kindtänder är patientens egna och har behandlats parodontalt.